GANGR

— Nettappen med all informasjon for der du befinner deg!

Verdens snilleste app som brukes uten registrering eller nedlasting fra App Store eller Google Play!

Analoge infoskilt utdateres fort og er dyre å oppdatere! Med GANGR får infoskiltet et langt liv, med alltid redigerbar og oppdatert informasjon, ett klikks-sanntidsinformasjon og 360 opplevelse av området med interaktive ikoner for informasjon og attraksjoner.

Add-On muligheter for reiseliv, næringsliv og innbyggere – Flere nettapper gjennom nettappen GANGR!

En app for alt!

Hvis du har landet på denne informasjonen i mobilens nettleser, så kan du laste ned GANGR her!

Utfordring

En kjent problemstilling for de fleste er at informasjonen på fysiske skilt blir utdatert. Dette problemet kan løses med elektroniske skilt (eller skjermer), men en slik løsning blir ofte lite hensiktsmessig. Elektroniske skilt er både kostnadskrevende, stiller krav til tilgjengelig infrastruktur som strøm og nett på stedet og er i tillegg sårbart for teknisk feil og vandalisme.

Ideen som løser problemet utviklet vi da vi fikk presentert utfordringen helt konkret i en presentasjon fra 6 kommuner i Midt-Troms som sammen med selskapet Nordavind utvikling hadde etablert en satsning for bærekraftig besøksforvaltning. «Alle» bærer med seg en smartmobil, og den tilbyr en utmerket plattform for å formidle viktig innhold om stedet man besøker.

Innovasjon Norge var enig i at ideen var nyskapende. Med en innovasjonskontrakt i bunnen ble det mulig å finansiere utviklingen av GANGR.

Løsning

GANGR består i et fysisk skilt godt synlig for publikum kombinert med en applikasjon for smarttelefoner. Skiltet har kun påtrykt informasjon som ikke blir utdatert. Relevant informasjon (som det er ønskelig å oppdatere fra tid til annen) befinner seg på en webside som er appifisert, en såkalt PWA. PWA kontra «normale apper» gir fordelen av at alle endringer kun trenger å oppdateres en gang, og den fungerer på alle plattformer og mobilløsninger.

Når nettsiden lastes til en smarttelefon kan app’en installeres, og samtidig lastes informasjonen som skal være tilgjengelig uten nettverksforbindelse. Dette for å sikre løsningen kan benyttes i områder uten dekning.

Nettsiden (gangr.no) er den teknologiske løsningen som sikrer rett innhold til stedet den besøkende befinner seg på. Informasjonen som presenteres via skiltene er lagret andre steder. En slik løsning blir både mer fleksibel og gir en høyere grad av sikkerhet sammenliknet med løsninger der en QR‑kode viderekobler den besøkende direkte mot innhold på internett. Årsaken til at det benyttes en QR‑kode som trigger også i GANGR er at det gir en stabil og god kontrast for applikasjonen, og at det er mulig å rute besøkende som ikke har installert appen til aktuell side.

Funksjonalitet

Man befinner seg foran et fysisk skilt, merket med GANGR-logo. Rett mobilkameraet mot skiltet, så dukker informasjonen opp i godt lesbar form på skjermen til smarttelefonen. Ved å følge instruksjonene for å installere GANGR på hjem-skjermen, sikres en høyere brukervennlighet og utvidet funksjonalitet.

Innholdet er kun begrenset av fantasien – fergetider, informasjon om stedet, nærliggende infrastruktur for bespisning/overnatting, osv. I nevnte prosjekt (nå fase 2 av Gangr) består informasjonen av tekst, bilder, lenker, 1 klikks lenker og sanntidslenker, samt klikkbare telefonnumre for viktige kontaktpunkt.

Løsningen gir med andre ord liv til informasjonsskilt og vedlikehold av informasjonen er enkel og tilforlatelig. Løsningen kan også være vedlikeholdsfri om informasjonen som presenteres hentes fra andre kilder med oppdatert informasjon – eks. Statens vegvesen. I vår løsning (GANGR) benyttes eksempelvis informasjon fra Statens vegvesen via en 360-panoramaløsning som nås via et av de interaktive valgene.

Utvidet funksjonalitet

GANGR gir oversikt over mulighetene på stedet man besøker, og den gir også tilgang til en interaktiv 360-panoramaløsning som inneholder mye nyttig informasjon. Denne utvidelsen ble valgt som en del av besøksforvaltings-prosjektet i Midt-Troms.

360-løsningen kan også benyttes uavhengig av GANGR.

Gjennomføring

De første skiltene ble satt opp og programmert senhøst 2020. Her er en faksimile fra den høytidelige åpningen av det første skiltet.